Kućni red

Kućni red

Kako bismo vam osigurali ugodan boravak i otklonili moguće nesporazume, molimo da se upoznate s kućnim redom. Za sve dodatne informacije na raspolaganju vam je Domaćin.

 • Na dan dolska u smještaj možete ući nakon 14:00h, a na dan odlaska izaći najkasnije do 10:30h. Vašu osobnu iskaznicu ili putovnicu trebate predati domaćinu radi prijave Turističkom uredu.
 • Gosti su dužni samostalno brinuti za svoje stvari i vrijednosti ostavljene u smještajnim jedinicama. Vlasnik ne odgovara za eventualni nestanak istih.
 • Gosti su odgovorni a svoje ponašanje u kući i okolici te u slučaju nezgode sami odgovaraju za posljedice. Dodatni sadržaju objekta nisu pod nadzorom i gosti ih koriste na vlastitu odgovornost.
 • Molimo vas da ne stvarate buku, posebice u razdoblju od 14:00h do 16:00h i od 21:00 h do 7:00h.
 • Broj gostiju u smještaju ne smije prelaziti maksimalni dozvoljeni broj osoba. Domaćin ima pravo odbiti primiti dodatne goste u smještaj ili naplatiti dodatno boravak istih.
 •  Prilikom izlaska iz objekta obavezno zaključajte vrata i zatvorite prozore, isključite rasvjetu i sve električne uređaje (TV, klima, štednjak…) te zatvorite vodu.
 • Vlasnik objekta ima pravo, u odsutnosti gosta, ući u smještaj radi sprečavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O ulasku u smještaj vlasnik je dužan obavijestit gosta pri prvom sljedećem kontaktu.
 • Zabranjeno je uništavanje namještaja i opreme u smještaju te izazivanje nereda i ometanja drugih gostiju. Ukoliko krivnjom gosta dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, namještaja, uređaja ili druge opreme smještaja, gost je dužan obavijestiti domaćina i nadoknaditi protuvrijednost učinjene štete.
 • Zabranjeno je iznošenje uređaja i opreme iz smještaja (ručnici, pokrivači…).
 • Kućni ljubimci dozvoljeni SAMO uz suglasnost domaćina.
 • Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lako zapaljivih materijala u smještaj.
 • Korištenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio smještaja dozvoljeno je samo uzsuglasnost domaćina.
 • Prije odlaska molimo da smještaj ostavite čist i uredan. Svi aparati moraju biti očišćeni i ugašeni. Smeće treba biti bačeno u za to predviđene kante. Namještaj treba stajati onako kako vas je i dočekao.

U SLUČAJU NE PRIDRŽAVANJA OVOG KUĆNOG REDA, DOMAĆIN IMA PRAVO OTKAZATI GOSTU DALJNJE PRUŽANJE USLUGA.
Svoje primjedbe, želje i pohvale možete priopćiti domaćinu koji vam stoji na raspolaganju za vrijeme cijelog vašeg boravka u smještaju.

Uživajte u vašem vremenu ovdje!

Rezervirajte već sada